Resursi

Ovo su resursi sa kojima smo uspostavili saradnju i koji pomažu rad Hollaback! BiH . Naš tim marljivo radi na uspostavi saradnje sa lokalnom zajednicom i kako se bude razvijala naša  saradnja tako će rasti i lista resursa koji će vam moći pružiti podršku.

Za uputstva kako reagovati na hrabar i siguran način kliknite na naš   Čuvam ti leđa link.

 

Psiho socijalna i pravna pomoć

Sve što se odnosi na  seksulano uznemiravanje, rodno uvjetovanu diskriminaciju, nasilje,  oporavak, pravnu pomoć možete naći ako pozovete Zelenu Liniju.  Za vas će se vrlo efikasno pobrinuti tim stručnjaka i pružiti kompletnu podršku na jednom mjestu.

Zelena linija  http://www.zelenalinija.ba/  telefon 033 223 366

 

Edukacija i samoodrživost

Centar za Promociju Civilnog Društva ( CPCD)   http://www.cpcd.ba/

Fondacija CURE   http://www.fondacijacure.org/

NAHLA  centar za edukaciju i istraživanje   http://www.nahla.ba/

Udruženje studenata Kriminalistike Sarajevo http://www.sikkro.com/

Sarajevski Otvoreni Centar   http://www.soc.ba

KRAV – MAGA kursevi samoodbrane  http://www.krav-maga.ba/

 

Organizacije i grupe koje volimo 

One Billion Rising  http://onebillionrising.org/

End Violence Against Women, Intl. ( EVAWI) http://www.evawintl.org/

Association for Woman’s Rights in Development ( AWID) http://www.awid.org/

Let’s Do It http://letsdoit.ba/ i Udruženje ”Ruke” Sarajevo

 

Za hitne slučajeve i slučajeve povređivanja

Policija telefon   122

Hitna pomoć      142

SOS telefon       1265

 

 

Ukoliko imate kontakte za koje smatrate da bi bili od pomoći i da ih treba ovdje uključiti  javite nam se.