Naš tim

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAMaksida

”Ne pomoći žrtvi rodno uvjetovanog seksualnog nasilja je isto tako strašno kao i sam čin nasilja. Niko ne mora sam učiniti sve , ali svi mogu učiniti po nešto. (Engl) Not helping victim of gender based sexual violence is the same horrible as the violence itself. No one has to do everything but everyone can do something ”.

10967065_352615921606735_2026888979_nSunčica

Rođena i živi u Bihaću, studentica završne godine Pravnog Fakulteta Bihać , aktivistica u polju Ženskih ljudskih prava i veliki zagovornik osnaživanja žena  i ravnopravnosti .Sa Hollaback organizacijom od 2014 godine, vrlo vrijedna i ambiciozna,  uživa da bude dio svjetskih dešavanja u polju Ljudskih Prava, planira da nastavi usvršavanje svoje profesije na nekom od post studija u razvijenijim zemljama sa specifičnim fokusom na Ženska prava. ”Preventivne mjere u borbi protiv nasilja nad ženama su svakako investiranje vremena i energije u obrazovanje, radi postizanja ekonomske emancipiranosti i profesionalnog dostignuća.Zaposlenje žrtava nasilja su ključna karika izlaska iz začaranog kruga nasilja i stvaranje egzistencijalne sigurnosti.“